CalaamaddaSharraxaadaCalaamadda
Kala soocida
Caadi ahaan
Farqiga u
dhaxeeyo dalabka
Isku celcelis
Farqiga u
dhaxeeyo dalabka
BixinUgu yaraan
Ganacsi
Cabirka
Ugu yaraan/Ugu badnaan
Ganacsi
Cabirka
Qiimaha 1 Qeyb
(Cabbirka qandaraaska)
LacagQiimaha 1 Qeyb
(Cabbirka qandaraaska)
LacagQiimaha danaha
Heerar(%)
-Iibso
Qiimaha danaha
Qiimooyinka(%)
-Iibi
Ganacsasho
Kulamada
Seerfar
Bilowdaa
Ganacsasho
Kulamada
Seerfar
Dhammaadaa
Ganacsasho
Kulamada
Seerfar
Nasasho

Sharuudaha Deynta
shirkada dullaalka ee Tusmada Badeecada
/ Raasumaalka amaahda

HeerarkaXaddiga (USD)Raasumaalka deyntaDeynta shirkada dullaalka %
Heerka 10 – 200,0001:1001%
Heerka 2>200,000 – 500,0001:502%
Heerka 3>500,000 – 5,000,0001:303.33%
Heerka 4>5,000,000 – 7,000,0001:205%
Heerka 5>7,000,0001:1010%

Our very own
Equity Indices (Micro)

CalaamaddaSharraxaadaCalaamadda
Kala soocida
Caadi ahaan
Farqiga u
dhaxeeyo dalabka
Isku celcelis
Farqiga u
dhaxeeyo dalabka
BixinUgu yaraan
Ganacsi
Cabirka
Ugu yaraan/Ugu badnaan
Ganacsi
Cabirka
Max
Volume
Limit
Qiimaha 1 Qeyb
(Cabbirka qandaraaska)
LacagQiimaha 1 Qeyb
(Cabbirka qandaraaska)
LacagRaasumaalka
deynta
Qiimaha danaha
Heerar(%)
-Iibso
Qiimaha danaha
Qiimooyinka(%)
-Iibi
Ganacsasho
Kulamada
Seerfar
Bilowdaa
Ganacsasho
Kulamada
Seerfar
Dhammaadaa
Ganacsasho
Kulamada
Seerfar
Nasasho

Waa maxay kala badalashadu?

Markii aad furtid booska Ibinta ama Ibsashada, waxaa kaliya oo aad bixineysaa qiimaha ganacsiga. Isticmaalida raasumaalka amaahda, waxaad si muhiim ah u amaahsaneysaa inta ka hartay raasmaalka si aad u iibsatid maalgashiga aad ka heshay gt.io oo markiiba gt.io waa amaahsashada in raasumaalka ka imaanayo goobta halka dalabkaaga lagu fullinayo.

Waa xaddiga dulsaarka laga jaraayo akoonka Macmiilka. Niyada ku hay in tusmooyinka qiimooyinka danaha lagu dalaco hal jeer saqdii dhexe waqtiga seerfarka iyo 3 jeer Jimco walba.

Boqolaydu waxay ku xiran booska macmiilku haysto, gadasho ama iibin.
Websaydkaan wuxuu isticmaalaa kuukiyis si loo hubiyo inaad heshid waaya aragnimada ugu wanaagsan ee websaydkeena.