QORAALADA MUHIIMKA AH

Farqiyada u dhaxeeyo dalabka

Farqiyada u dhaxeeyo dalabka waxay ku xirantahay xaaladaha suuqa oo waxay saameyn kartaa ku dhawaaqyada aqbaaraha, dhacdooyinka caalamka aan la filaneyn, xasiloonida siyaasada, ama waqtiga maalinta iyo isbuuca (tusaale ahaan, qiimaha ugu dambeeyo caadi ahaan wuu ka hooseeyaa dhammaadka maalinta iyo dhammaadka isbuucyada). Balaarinta farqiyada u dhaxeeyo dalabka waa natiijada sharuudahan suuqa xiggo, oo ma saameeyaan Shirkada.

Kala beddelasho

Koontooyinka qidmada go'an

Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka

Tirada Saamiyada Ugu yar / Ugu badan

Wareejinada Bangiga

Heerarka Xadeynta iyo Joogsiga

Kulamada Ganacsiga

Fullinta Dalabyada

Saami qeybsiga

Websaydkaan wuxuu isticmaalaa kuukiyis si loo hubiyo inaad heshid waaya aragnimada ugu wanaagsan ee websaydkeena.