1. Macluumaadkee shaqsiga ah ayaan u baahannahay inaan koonto ku furto?

2. Miyay jiraan wax xadeyno ah oo la marayo markii la furanayo koonto?

3. Illaa intee ayay qaadataa diiwaangelinta koonto?

4. suurtogal ma tahay in la furto wax ka badan hal koonto iyada oo la isticmaalayo isla ciwaanka i-meelka?

5. Ka waran haddii aanan helin i-meelka diiwaangelinta ee ka imaanayo gt.io?

6. Haddii aan iska diiwaangeliyo koonto miyaan si toos ah u galaya barnaamijka ganacsiga?

7. Maxay yihiin eWallets?

8. Sidee ayaan u furi karaa Koontada Ganacsiga Tooska ah?

9. Ma furan kartaa koontada bilaa dulsaarka ah (Muslimka)?

11. Miyay jiraan wax xaddidaad wadaneed ah?

12. Miyay jiraan wax xadeyno ah oo khuseeya tirada koontooyinka ganacsiga ee aan furi karo?

13. Sidee ayaan u kansalgareeyaa koontadeyda?

14. Ma suurtogal baa inaad furtid akoon ganacsi macmal ah?

15. Miyaan furan karaa koonto shirkadeed?

16. Maxaan sameeyaa haddii aan illoobo baaswuudhka gelitaanka Koontadeyda?

17. Sidee ayaan u sameystaa xaqiijinta 2-da tallaabo (2FA) ah ee akoonka?

18. Sidee ayaan u damiyaa xaqiijinta 2-da tallaabo (2FA) ee akoonkaaga?

Websaydkaan wuxuu isticmaalaa kuukiyis si loo hubiyo inaad heshid waaya aragnimada ugu wanaagsan ee websaydkeena.