1. Barnaamijkee ganacsi ayaa la heli karaa?

2. Sidee ayaan u dajistaa MT5 Desktop loogu tallogalay Windows?

3. Ma suurtogal baa in kumbiyuutarkayga ay ku jiraan wax ka badan hal MT5 Desktop?

4. Sidee ayaan u geliyaa MT5 Android/iPhone/iPad keyga?

5. Sidee ayaan uga helaa gt.io on Android/IOS keyga?

6. Maxay fariiin cilladeedka 'Ogolaanshuhu Wuu Fashilmay' (Authentication Failed) la macno tahay?

7. Seerfarkee ayaan doortaa markii aan galo barnaamijkeyga MT5?

8. Halkee ayaan ka helaa waxaan ku geli lahaa iyo baaswoodhkii akoonkayga ganacsi?

9. Sidee ayaan u galaa koontadeyda ganacsiga?

10. Miyaan isticmaali karaa Aqoonsiga aageyga illaalsan (Bogga Macaamiisha) si aan u soo galo boggayga ganacsi?

11. Maxaan u arki karaa kaliya dhoor qalabyo markii aan galo barnaamijkeyga?

12. Sidee ayaan ugu daraa qalab app-keyga mobeelka MT5?

13. Sidee ayaan u daaraa 'One Click Trading'?

14. Sidee ayaanExpert Advisor ugu shubaa MT5?

15. Sidee ayaan Tilmaamayaal ugu daraa Jadwalkeyga MT5?

16. Sababtee ayaanan u geli karin bogeyga MT5?

Websaydkaan wuxuu isticmaalaa kuukiyis si loo hubiyo inaad heshid waaya aragnimada ugu wanaagsan ee websaydkeena.