1. Ma bixisaa Noocyada Koontada Ganacsiga Badan iyo sharuudaha ganacsiga kala duwan?

2. Ma bixisaa farqiyada u dhaxeeyo dalabka go'an ama isbadelayo?

3. Qalabyadee qanacsiga ayaad bixisaan?

4. Miyaad ku dalacdaan qidmado koontooyinka ganacsiga?

5. Miyay jiraan Lacag dhigasho/kala bixitaanka ugu yar oo lagu bilaabo ganacsiga?

6. Ma suurtogal baa in la qasaaro lacag ka badan inta aan ku soo shubay?

7. Haddii aan helo gunno miyaan u isticmaali karaa sida deynta shirkada dullaalka? Miyaan qasaari karaa iyada?

8. Miyaan badeli karaa lacagta asaaska ah ee koontadeyda?

9. Sidee ayaan u badeli karaa baaswuudhka koontada ganacsigeyga MT5?

10. Waa maxay wareejinada maalinta xigta/qiimooyinka dulsaarku?

11. Miyaad lacagta kiribtaha u adeegsataan dulsaarka/ ama qidmadda aan wareegin?

12. Haddii aan xirto booskeyga ka hor waqtiga la jadwaleeyay ee wareejinada maalinta xigta ama maalgelinta, booskeyga ma qidmadbaa ku dhacaysa?

13. Waqtigee ayaad qaaddaan habeen-dhaxyada/dulsaarka iyo maaligelinada?

14. Maxay habeen-dhaxyada/dulsaarka lamaanaha Forex iyo Biruhu u saddex laabmaan Arbacooyinka kuwa Istooga iyo Idheysiskuna Jimcayaasha?

15. Sidee ayaan u xisaabiyaa qiimooyinka danaha iyo qidmooyinka maalgelinta?

16. Halkee ayaan hore uga arki karaa qidmaha dulsaarka iyo maalgeshiga?

17. Ma bixisaa Koontooyinka Netting ama Hedging-ka?

18. Waa maxay saacadahaaga ganacsiga?

19. Aag waqtiyeedkee ayuu seerfarkaaga MT5 ku jiraa?

20. Halkee ayuu yaal seerfarkaaga MT5 yaalaa?

21. Ma bixisaan MT4?

22. Waa maxay nooca fullintaada?

23. Waa maxay celiceliska xawaare ee fulintaadu?

24. Ma bixisaan ganacsiga API?

25. Markaan soo gudbisado dalab kasta, ma ii damaanad qaadi kartaa inaan helayo qiimaha aan codsaday?

26. Waa maxay Qotada Suuqu?

27. Sidee ayaan u arki karaa Qotada Suuqa?

28. Waa maxay lod? Waa intee lodku?

29. Ma ogolaataan wararka Ganacsi?

30. Ma ogolaataan iskaalbinka?

31. Ma ogolaataan hedjin?

32. Waa maxay Sharuudaha Deynta shirkada dullaalka (Raasumaalka amaahda)?

33. Maxay ku kala duwanyihiin ee u dhaxeeyo Deynta shirkada dullaalka iyo Raasumaalka amaahda?

34. Sidee ayaan u xisaabin karaa Deynta shirkada dullaalka Loo baahanyahay?

35. Waa maxay Heerka Deynta shirkada dullaalka Firfircoon/Deynta shirkada dullaalka Bilaashka ah iyo sidee ayaan u xisaabiyaa?

36. Waa maxay raasumaalka amaahda is bedbedeshaa?

37. Sidee ayaan u furi karaa boos cusub?

38. Sidee ayaan u xiri karaa boos?

39. Muxuu ganacsigeyga marwalba ugu furmaa faa'iido eber ka hooseysa?

40. Miyaan badeli karaa Raasumaalka amaahda ee koontadayda ganacsi? Haddii ay haa tahay, sidee?

41. Waa maxay dhibici sideebaanan u xisaabin karaa qiimaha dhibic?

42. Ma jiraa qiime ugu yar markaan gudbiyo ganacsi?

43. Maxaa badhinada Iibi iyo Iibso aanad diyaar u ahayn (aan si fiican u muuuqan) markii aan isku dayo inaan geliyo dalab bogga dalabka?

44. Miyaan isticmaali karaa La Taliye Khabiira (EA)? Sidee ayaan u sameeyaa?

45. Waa maxay Partial Close sidee baanse u isticmaali karaa?

46. Shaqo u xirista ma la ogol yahay?

47. Shaqo u xirista badan ma la ogol yahay?

48. Waa maxay Stop Loss oo sidee ayaan u daaraa?

49. Waa maxay Take Profit iyo sideense ayaan u geliyaa?

50. Waa maxay dalabyada la sugayo oo sidee ayaan ugeliyaa iyaga?

51. Maxaysan faa'iido qaadashayda, khasaare joojintayda ama dalabkayga la sugayo u shaqayn la' yahay? Shaxda waxay muujineysaa in ay gaartay qiimaha la qeexay.

52. Waa maxay Trailing Stop oo sidee ayaan u geliyaa?

53. Waa maxay Hoos u dhaca Sharuuda deynta shirkada oo heerkee ayay ku kacdaa?

54. Waa maxay Stop Out iyo heerkee ayuu ku kacaa?

55. Waa maxay Heerarka Xadeynta iyo Joojintu?

56. Maxay la micna tahay fariinta 'Trade Context Busy'?

57. Maxaan mararka qaar u helaa fariinta qaladka oo dhaheyso 'Invalid S/L ama T/P markii aan isku dayo inaan geliyo dalab?

58. Maxaan u helaa fariinta qaladka oo dhaheyso 'ma lahan lacag kugu fillan'?

59. Maxaan sameeyaa haddii ay jiraan dhibaato ganacsiga gaarka ah?

60. Miyay koontooyinka Ganacsiga si toos ah loogu keydiyay marna?

Websaydkaan wuxuu isticmaalaa kuukiyis si loo hubiyo inaad heshid waaya aragnimada ugu wanaagsan ee websaydkeena.