Ku hayso hantiyadaada dhijitaalka iyo fiat walletyo badan. Sawir cad ka hayso lacagahaaga.
Markiiba fur Koontooyinka Ganacsiga Demo ama Dhabta ah ee lacag walba oo la ogolyahay.
Markiiba ku maalgeli walletyadaada walletyadaada sarifka ama shaqsiga ah.
Kala bax lacagaha mid walba oo koontooyinkaaga 24/7. Ka wareeji lacagaha Koontada Ganacsiga ee ku wareeji eWallet yadaada.
Fiiri taariiqda lacag dhigistaada oo dhan, kala bixitaanada iyo wareejinada. Faham sida barnaamijyadaada ganacsiga yihiin.
Fiiri dhammaan dalabyadaada ganacsiga. Dib u eeg howshaada ganacsiga si aad sare ugu qaadid waxqabadkaaga.
Fur Tikidka ama i-meel noogu soo dir support@gt.io ama nagala soo xiriir dhinaca Sheekada Tooska ah.
Daar ansixinta 2-xaqiijin adiga oo isticmaalayo Xaqiijiyaha Google. Kordhi amniga koontadaada.
eWallets

Maarey eWallet yadaada

 • Fiiri haraaga eWallet yadaada
 • Si toos ah ugu shub hantida dhijitaalka mid walba oo eWallet yadaada ah
 • Si toos ah wax uga la bax mid walba oo eWallet yadaada
Trading Accounts

Maarey dhammaan koontooyinkaaga ganacsiga

 • Fur koontada demo oo mid walba oo lacagaha la ogolyahay
 • Furo koontada dhabta ah oo mid walboo lacagaha la ogolyahay
 • Koontada ganacsiga way furmeysaa isla markiiba
 • Markii aad furtid koontada ganacsiga waxaad ka dib ku wareejin kartaa lacagaha eWallet yadaada
Deposit

Maalgeli eWallet yadaada

 • Ku shubo hantidaada dhijitaalka ama fiat Wallet yadaada gaarka ah ee eWallet yadaada halkaan.
 • Markii lacagaha ay gasho eWallet yadaada halkaan, waxaad kadib ku wareejin kartaa koontadaada ganacsiga quseeyo.
Withdraw

Maareey kala bixitaanadaada

 • Ka dooro Koontada Ganacsigee loogu wareejinayo lacagaha eWallet.
 • Wareejinada ka imaanayo koontada Ganacsiga Bitcoin waxay ka muuqaneysaa Bitcoin eWallet, wareejinada Koontadaada Ganacsiga Ethereum waxaad ku arkeysaa Ethereum eWallet, iyo sidaas.
 • Markii codsigaaga la bixista la ansixiyo, waxaad ku arkeysaa lacagahaaga eWallet kaaga quseeyo.
 • Codsiyada kala bixitaanka waxay qaadataa 10 daqiiqo illaa 48 saacadood oo lagu ansixinayo, waxayna ku xirantahay xaaladaha akoonka ganacsigaaga (boosaska furan, sharuudaha deynta shirkada dullaalka, iwm) iyo qiyamka kala bixitaanada ee aan hadeer ka baaran dagnay.
History

Dib u eeg lacag dhigashooyinka, Kala bixitaanada iyo Dalabyada

 • Dib u eeg taariiqda buuxdo ee lacag dhigashadaada
 • Dib u eeg taariiqdaada buuxdo ee kala bixitaanadaada
Websaydkaan wuxuu isticmaalaa kuukiyis si loo hubiyo inaad heshid waaya aragnimada ugu wanaagsan ee websaydkeena.