gt.io waxa awood siisaa jaalalkeeda si ay uga faa'iideystaan
qaabdhismeedka suuq-geeyaha labaad oo ka helaan dilaal
hawsha ganacsi ee macaamiisha ay keeneen suuq-geeyayaasha labaad.
gt.io waxay aqbashaa ilaa 2 heer oo suuq-geeyayaasha labaad ah.

Suuq-geeyayaasha iyagu si toos ah ganacsadeyaasha u qorta,
waa la ogol yahay dilaalada heerka 1. Kani waa qorshe dilaaleed
Abadiyan ah oo la baxsho marka macaamiisha gt.io shirkadda u keento.

Isla markaas, gt.io waxay suuq-geeyayaasheeda u ogolaataa inay qortaan
suuq-geeyayaal labaad oo iyaga ku sii xiga. Xaaladan, xulafaystuhu
(Ka U Sarreeya) waxa uu helayaa 10% dheeraada
wadarta dilaalka xulafo-hoosaadda (heerka 1)
(dilaalka tooska ah ee uu suuq-geeyaha labaad ka helayo macaamiisha).

Haddii suuq-geeyayaasha hoose (1) shaqaaleysiiyo
suuq-geeye kale (suuqgeeye hoose 2) markaas suuq-geeye
1 waxa uu xaq u leeyahay dilaal u dhigma 10% wadarta uu helayo
suuq-geeyaha hoose 2. Suuq-geeyaha ugu horeeya markan oo kale
waxa uu helayaa 5% dheeraada waxa uu helo suuq-geeyaha hoose.

HEERKA 1 QAAB DHISMEEDKA DALACAADA

Darajada
(Heerka 1)
Ganacsadayaal
Si Bille ah u
Shaqeeya oo
Muctarif ah
Lacagaha qalaad
ee ugu Culus
Qeybtiiba
Lacagaha qalaad
ee Yar
% oo Farqiyada
u dhaxeeyo
Lacagaha qalaad
ee Hantida dhijitaalka
% oo Farqiyada
u dhaxeeyo
Lamaane Kale
% oo Farqiyada
u dhaxeeyo
D0-5$425%10%15%
C>5-20$630%12%20%
B>20-50$835%15%25%
A>50$1040%20%30%

HEERKA 2 & 3 QAAB DHISMEEDKA DALACAADA

HeerarkaLacagaha qalaad
ee ugu Culus
Lacagaha qalaad
ee Yar
Lacagaha qalaad
ee Hantida dhijitaalka
Lamaane Kale
210% ee Heerka 110% ee Heerka 115% ee Heerka 110% ee Heerka 1
35% ee Heerka 15% ee Heerka 15% ee Heerka 15% ee Heerka 1

NALA SOO XIRIIR

    Websaydkaan wuxuu isticmaalaa kuukiyis si loo hubiyo inaad heshid waaya aragnimada ugu wanaagsan ee websaydkeena.